Kalender

Digitaliseringen og FNs bærekraftmål

Big weight is not problem

Dette er et NorStella-arrangement som en oppfølger til Samhandlings-arena #12 (2.februar 2017).

Samspill-gruppen ønsker å se digitaliseringen av Norge i en større sammenheng og har invitert to kunnskapsrike og erfarne personer til å innlede med sine perspektiver – før det åpnes for debatt.

Difi og NorStella inviterer til Samhandlingsarena #13

Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

paperless office: scanning documents and turning paper into data

«Digitalt førstevalg» og «brukeren i sentrum» er helt sentrale elementer i Digital Agenda, men fortsatt sendes tonnevis av skjemaer på papir og mange offentlige- og private virksomheter organiserer seg etter gammel silo-modell. Det er også en utfordring at noen aktører fokuserer på offentlig sektor alene – men digitaliseringen med brukeren i sentrum forutsetter at hele Norge tas med (også næringslivet).

NorStella Nye Muligheter med Mixed Reality

Most impressive entertainment technologies. Mixed media

Dette er et arrangement som NorStella arrangerer hver høst med fokus på frontteknologi og nye muligheter. I fjor kjørte vi Blockchain. I år er temaet Mixed Reality med demo og motto/slogans.