En forvaltning uten mellomledd

Jon Arve Risan, NorStella

Numbers turning into golden bitcoin sign. Blockchain concept.

Sist høst (2016) gjennomførte NorStella et godt besøkt møte om Blockchain. Som et ledd i vår møteserie NorStella nye muligheter. Bakgrunnen for dette var at vi ser en fremvekst av nye muligheter i kjølvannet av muligheten, men er de første til å samstemme med Håkon Haugli i Abelia om at mange gjerne skifter samtaleemne eller blir tomme i blikket når temaet bringes på bane.

Utvalg for internasjonal handel – velkommen til store vareeiere

Et viktig talerør for eksportører, importører og logistikktilbydere

ship loading container in import - export pier and air cargo pla

NorStellas utvalg for internasjonal handelsforenkling er et viktig talerør for næringslivet i arbeidet med å gjøre handel over landegrenser enklere. Utvalget er åpent for NorStellas medlemmer og har også hyppig deltakelse fra fagpersonell i sentrale departementer som UD og NFD og etater som Toll og Skatt, samt NHO (NHOLT) og IN. Blant utvalgsmedlemmene finnes Norges fremste «hands on» ekspertise innen eksport/import-logistikk og transport og handel mot markeder i hele verden.

Internasjonalt gjennomslag for eCMR – elektronisk fraktbrev

Terje Borge Olsen

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling innen både privat- og offentlig sektor. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli. Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2017, ser vi muligheten for at «arvtageren» eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli en realitet innen internasjonal veitransport. Arvtageren er skrevet i anførselstegn siden CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) har sine røtter tilbake til 1956. I februar 2008 ble det lagt til en protokoll til CMR konvensjonen som tillot bruk av eCMR, elektronisk versjon av CMR fra juni 2011. Elleve land har ratifisert avtalen så langt, blant dem de fleste av våre viktigste handelspartnere. Norge er ikke blant dem. NorStella, med flere, vil nå legge press på Justis- og beredskapsdepartementet for å få avtalen ratifisert så fort som mulig.

Åpen innovasjon - Hva gjør de beste bedre?

open_innovation

NorStella og Open Innovation Lab of Norway arrangerer medlemstreff torsdag 16. mars kl. 15.00 – 18.00 sentralt i Oslo. Alle som melder seg på vil få nærmere beskjed om hvor.

Offentlig og privat sektor - spill hverandre gode!

Jon Arve Risan, NorStella

Business Contract concept button on a coloured background

NorStella er en privat stiftelse med oppgave å arbeide for utvikling og bruk av åpne, nasjonale og internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Bruken av slike standarder skal ha en praktisk verdi for medlemmene for å være interessant for NorStella. Oppgaven søkes løst både gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner gjennom ulike nettverksaktiviteter.

Deltagerforum 2017 - AVHOLDT

Logo - NorStella 191x250

NorStella arrangerer sitt årlige Deltagerforum (årsmøte) for medlemmer og spesielt interesserte torsdag 30. mars 2017 kl. 16.30 - 19.30 i de tradisjonsrike lokalene til Polyteknisk forening i Håndverkernes hus vis a vis Bristol.

Ingen er uunnværlige!

Jon Arve Risan, NorStella

businessman on trip has a break

Kirkegården er et godt bevis på det. Mike Cohn er guru innen smidig prosjektgjennomføring. Denne metoden som også går under betegnelsen «scrum» er bygd opp rundt en rekke faste møter. Mike har reflektert over de praktiske konsekvensene av om noen ikke kan delta på et eller flere av disse.

Hvordan bruke markedet for å realisere digitale tjenester for det offentlige (samhandlingsarena #12) - AVHOLDT

business hand pull rope open wrinkled paper show business idea,

Har du et forhold til følgende utsagn:

«At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt, fordi det systematisk skaper flere alternativer å velge mellom og gir bedre kvalitet til riktig kostnad»

«Doping-fritt marked? Konkurranse på like vilkår når staten går inn i markedet for eID?»

«Ønsker vi en statseid monopolist for eiendomsoverdragelser når elektronisk tinglysning leveres i 2017?»

«Ansette utviklere i etaten og gjøre jobben selv - eller kjøpe løsningen?»

«Merverdiavgiftsregelverket må virke nøytralt når det skal vurderes om tjenester skal utføres med egne ansatte, eller om tjenestene skal kjøpes fra private aktører»

Da må du delta på dette arrangementet, lytte til innlederne, engasjere deg i debatten og være retningsbestemmende. Arrangementet er gratis for alle.

Stuck in legacy!

Jon Arve Risan, NorStella

group of mini workers are try to repair a chip on mainboard

Harvard Business Review er i sin novemberutgave opptatt av problemene med tradisjonelle legacy systemer. Hvorfor har disse en tendens til å bli en hemsko?

Den korte versjonen er som regel denne:

All companies’ internal systems—their metrics, resource allocation processes, incentives, approaches to recruitment and promotion, and investment strategies—are set up to support their existing business models. These systems are generally well established and extremely difficult to change, and they often conflict with the needs of digital business models.

Ignore IT and die!

Jon Arve Risan, NorStella

Computer brain head with motherboard and processor

Tieto har fått sin første CDO (Chief Digital Officer). Hun redegjør i et blogg innlegg for innholdet i og betydningen av digitalisering; et fenomen som ikke kan ignoreres, men brukes til å nå nye mål og drive endring frem mot disse målene.

Tips en venn Skriv ut